Regressie betekent letterlijk het teruggaan tot een vroeger stadium.

Bij de hypnotherapie maakt men gebruik van regressie door de cliënt in hypnose terug te laten gaan naar ervaringen uit het verleden, bijvoorbeeld naar de kindertijd of naar een vorig leven.


In hypnose is dit zo intens dat we de emoties als het ware opnieuw kunnen beleven. Door her beleving van (on verwerkte) ervaringen die met een probleem van nu verbonden zijn, kunnen problemen worden opgelost.

terug Afvallen met Hypnose